Режим функціонування закладу


Загальні положення

      Засновником комунального закладу дошкільної освіти є Дніпропетровська міська рада.

Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про захист персональних даних", Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими законодавчими та нормативно-правовоми актами, рішеннями Засновника та уповноваженого ним органу, їх наказами, програмно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров"я України, власним Статутом.

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.


 

Режим роботи комунального закладу дошкільної освіти

    Режим роботи встановлюється його Засновником.

Щоденний графік роботи комунального закладу дошкільної освіти №336 з 6-30 до 18-30.

Вихідні - субота, неділя, святкові дні.

Чергові групи: вранці 6.30 – 7.00

                         ввечері 17.30 – 18.30

 

Управління  комунальним закладом дошкільної освіти

    Управління комунальним закладом дошкільної освіти здійснюється його Засновником, департаментом освіти Дніпропетровської міської ради та управлінням освіти Ленінського району Дніпропетровської міської ради.

    Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач.

Органом громадського самоуправління дошкільного закладу є загальні збори колективу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

     У   період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, сприяє організації оздоровлення дітей в літній період.

 

Медичне обслуговування

     Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється медичним персоналом дошкільного закладу та районною дитячою поліклінікою на безоплатній основі.

     Медичний персонал здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартовуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

Фінансово-господарська діяльність

       Джерелами фінансування дошкільного закладу є: кошти місцевого бюджету, дотації органів місцевого самоврядування, добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, юридичних і фізичних осіб, інші надходження не заборонені законодавством України.

      Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

 

 

Контроль за діяльністю КЗДО

      Дошкільний заклад підпорядкований, підзвітний Засновникові, Департаменту освіти Дніпропетровської міської ради, управлінню освіти Ленінського району Дніпропетровської міської ради.

      Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

      Дошкільний навчальний заклад №336 пройшов державну атестацію у червні 2013 року з «відзнакою».