Навчальний процес

​Додаткові освітні платні послуги

в КЗДО  №336 ДМР

відсутні

 

В КЗДО освітній процес  будується на наступних  освітніх програмах:

Комплексні освітні програми:

«Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К. Л.).

«Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (авт. Калуська Л. В.).

«Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку  (авт. кол. – Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.).

Парціальні програми:

«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.).

«Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.).

«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. –  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).

«Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.).

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років»  (авт.–Лохвицька Л. В.).

«Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.).

«Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Єфименко М. М.).

«Шкіряний м`яч», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол (авт. – Дроздюк В.І., Д`яконова Н.С., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.).

«Дитяча хореографія»(авт. – Шевчук А.С.).

«Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку»(авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.).

«Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт. – Семизорова В.В.,  Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.).

«Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В.,  Романюк О.В., Дульська Г.П.).

«Англійська мова для дітей дошкільного віку» програма та методичні рекомендації (авт. – Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.)

           

 

Комунальний заклад дошкільної освіти спрямовує освітній процес через програми розвитку дитини  дошкільного віку

“Українське дошкілля” та «Дитина в дошкільні роки».

                                                                                                                

Головна мета дошкільного закладу:

 • Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти.
 • Оновлення змісту дошкільної освіти через створення умов для збереження та покращення
 • фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я дітей.
 • Забезпечення корекційної спрямованості  навчально-виховного процесу.
 • Розвиток креативних здібностей дошкільників.
 • Забезпечення наступності в системі «Дитячий садок – сім’я - школа» шляхом розширення форм здобуття дітьми 5-ти річного віку дошкільної освіти.                                                         

  

 

Пріоритетні напрямки роботи:

 • Художньо-естетичний,
 • фізкультурно-оздоровчий,
 • корекційно-відновлювальний

 

Інноваційна діяльність:

 • Педагогіка М. Монтессорі
 • ТРВЗ
 • І.О.  Ликова «Кольорові долоньки»
 • С.Н. Ніколаєва  «Екологічне виховання»
 • І.В. Залигіна  «Я – творець»
 • М.М. Єфіменко «Театр фізичного виховання»
 • Л.Б. Фесюкова «Виховуємо казкою»
 • Л.І. Ковальчук «Навчаємо правил безпеки»
       

                      Завдання комунального закладу дошкільної освіти № 336:

Створити належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу;
Формувати механізми саморозвитку дошкільника, розширення свідомості дитини, сприяння її свідомому існуванню;
Розвивати базові якості особистості;
Навчити дошкільника жити у злагоді з довкіллям та із самим собою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитись до життя, довіряти людському оточенню, відчувати себе захищеним ними, орієнтуватися в ньому; навчити відповідальності за себе, сім’ю, спільноту;
Збагачувати дитячі види діяльності, сприяти вільному й конструктивному розгортанню дошкільниками свого особистісного буття;
Створити культурне середовище, залучати до світу національної та світової культури;
Визначити «зону найближчого розвитку» кожної конкретної дитини;
Оснащувати дошкільника навичками практичного життя, виробляти гнучкість поведінки, виховувати творче ставлення до дійсності; вправляти в умінні виявляти волю, впливати нею на імпульсивні бажання;
Враховувати особистий досвід дошкільника, вікові та індивідуальні особливості;
Забезпечувати гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника;
Задовольняти   потреби   громадян у   вихованні та навчанні дітей дошкільного віку;
Мати єдність виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального закладу;
Забезпечувати наступності і перспективності між дошкільною освітою і початковою школою.
 

  Комунальний заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) № 336 комбінованого типу Дніпропетровської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Конвенції «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», Концепції дошкільного виховання в Україні, Статуту закладу (реєстраційний № 1 2241 0200 0004 6543 рішення № 35/45 сесії міської ради V скликання від 08.04.2009року), «Колективної угоди між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій, Інструктивно – методичного листа «Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладу», Коментаря до Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

         Заклад працює за програмами: групи раннього, молодшого та середнього віку за програмою “Українське дошкілля” та групи старшого віку за програмою «Дитина в дошкільні роки».

                Навчально-виховний процес у закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження.

 

Працюють гуртки та студії:

 • Студія театральної творчості «Крок до зірок»
 • Фізкультурно-оздоровчий гурток «Радість руху»
 • Вокальний гурток «Дзвінкі голосочки»
 • Хореографічний гурток «Танцюють всі»