Будемо знайомі

   

     Щоосені, коли новий навчальний рік тільки починається, в дитячому саду в будь-якому кабінеті, в якому місці можна зустріти батьків та дітей то з однієї групи, то з іншої. Всі кудись йдуть, дивляться на схему дитячого саду, визначають місце, де вони знаходяться, а заодно і знайомляться з професіями людей, які працюють в дитячому саду.

     Виявляється, тут працює безліч співробітників, і в кожного з них своє коло обов'язків. Найближчі співробітники - це вихователі і няня своєї групи. Їх знають і діти, і батьки, адже за кілька років відвідин дитячого саду вони стають майже рідними. Але новим батькам, які тільки недавно прийшли в наш дитячий сад, досить складно розібратися, до кого звернутися зі своїми проблемами.

     Так з ким же краще за все обговорити питання виховання? Про що можна запитати методиста? За що відповідає вихователь? І чим займається психолог? А якщо б ці батьки обійшли разом зі своїми дітьми весь дитячий сад, вони б швидко освоїлися і дізналися відповіді на всі ці питання.

      Керівництво

     До адміністрації комунального закладу дошкільної освіти відносяться:

 • директор КЗДО;
 • вихователь - методист;
 • заступник директора з адміністративно-господарської частини (завгосп).

 

      1) Директор комунального закладу дошкільної освіти

     Оскільки в реальному житті дошкільними закладами керують в основному жінки, то й до директора звертаються у жіночому роді. Директор здійснює загальне керівництво дитячим садом. У своїй діяльності вона спирається на Закони України, Типове положення дошкільного освітнього закладу, Статут дошкільного закладу, і на інші законодавчі акти.

     Займається комплектуванням груп дітей у відповідності з їх віком, станом їх здоров'я, індивідуальними особливостями та запитами батьків, підбирає кадри, керує педагогами, і обслуговуючим персоналом.

     Батьки можуть звертатися до директора за консультаціями і вносити власні пропозиції щодо поліпшення роботи з дітьми, зокрема, пропозиції щодо організації додаткових послуг. Батьки також вправі вимагати від неї, щоб керований нею колектив забезпечував дитині належний догляд, виховання та навчання, охорону і зміцнення здоров'я - відповідно до умов договору.

 

    2) Вихователь-методист

     Вихователь - методист займається методичною роботою та організацією всього виховно-освітнього процесу в дошкільного закладу, тому в повсякденному спілкуванні його також називають методистом. Разом із завідуючою він керує колективом дошкільного закладу, беручи участь у підборі кадрів, у розробці та впровадженні програм розвитку та педагогічних планів. Комплектує групи навчальними посібниками, іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними установами, школами, дитячими центрами, музеями і т.п.  Вихователь - методист проводить велику методичну роботу в педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, індивідуальні та групові консультації. Крім цього він бере участь в роботі з батьками: готує стенди, мобільні папки присвячені сімейному вихованню і пр.

 

      3) Завідувач господарством (завгосп)

     Заступник директора з адміністративно-господарської частини (завгосп) керує роботами по господарському обслуговуванню дошкільного закладу. Стежить за станом приміщень, займається закупівлями меблів, посуду, обладнання та іграшок. Керує роботами з благоустрою та озеленення території, стежить за виконанням протипожежних заходів та інших умов безпеки дітей і дорослих.

 

Основний педагогічний склад

    1) Вихователь

    

Вихователь (вихователька) - педагог, безпосередньо відповідальний за життя і здоров'я довірених йому дітей. Проте вихователька не просто "наглядає" за малюками, вона планує та проводить заняття, ігри, прогулянки та розваги відповідно до віку дітей. Створює умови в групі для успішної реалізації виховно-освітньої програми і, власне кажучи, сама ж її реалізує. Спільно з музичним керівником і інструктором з фізичної культури готує свята, розважальні та спортивні заняття. Керує роботою помічника вихователя. Крім того, вихователь веде роботу з батьками з питань виховання дітей у сім'ї, залучає їх до активної співпраці з дитячим садом. Погоджує з батьками профілактичні щеплення дітей, заплановані в дошкільному закладі.

 

     2) Музичний керівник

    Музичний керівник відповідає за музичне виховання. Організовує та проводить музичні заняття, літературно-музичні ранки, вечори. Бере участь у проведенні занять і розваг, забезпечує музичний супровід занять в 2-ій половині дня, проводить музично-дидактичні, театралізовані і ритмічні гри.

 

 

      3) Інструктор з фізичного виховання

     Інструктор з фізичного виховання проводить фізкультурні заняття і під час їх проведення повністю відповідає за безпеку вихованців. Контролює рухову активність дітей протягом дня. Разом з медсестрою контролює гігієнічні умови для проведення занять. Організовує роз'яснювальну роботу з батьками з питань фізичного виховання. Як і інші педагоги, інструктор з фізкультури керується затвердженими програмами, що враховують вікові особливості дітей, і під час занять враховує індивідуальні можливості кожної дитини.

 

    4) Практичний психолог

   Практичний психолог - його робота спрямована на збереження психічного, соматичного і соціального благополуччя вихованців. Його завдання - допомога дітям, батькам та педагогічному колективу у вирішенні конкретних проблем. Психолог проводить психологічну діагностику, визначає ступінь відхилень (розумових, фізичних, емоційних) у розвитку вихованців, виявляє порушення соціального розвитку і проводить їх психолого-педагогічну корекцію. Бере участь у плануванні та розробці розвиваючих та корекційних програм, в освітній діяльності. Сприяє розвитку творчо обдарованих вихованців. Формує психологічну культуру педагогічних працівників, а також дітей та їх батьків.

 

      5) Вчитель-логопед

     Вчитель - логопед займається корекцією відхилень у розвитку мовлення дітей. Обстежує вихованців, визначає структуру і ступінь вираженості наявних у них дефектів. Безпосередньо працює над вадами мовлення дітей у спеціалізованій групі. Надає батькам консультаційну допомогу.

 

 

     6) Вчитель-дефектолог

     Вчитель - дефектолог - фахівець, який працює з дітьми з фізичними та психічними недоліками. Мета його роботи -  максимально можливий розвиток і адаптація дітей в соціальній, учбовій, побутовій, професійній та інших сферах.

 

     7) Керівник гуртка

     Керівник гуртка організовує, виявляє і розвиває творчі здібності дітей, спільно з вихователями вивчає індивідуальні особливості вихованців, планує в ході заняття завдання різних рівнів складності відповідно підготовці та розвитку кожної дитини, а також веде індивідуальну роботу.

 

Медичні працівники

     Медичними питаннями в дитячому саду займаються:

 • старша медична сестра;
 • дієтсестра.

1) Старша медична сестра

    Старша медична сестра контролює санітарно-епідемічний режим у дошкільному закладі, а також стежить за дотриманням режиму дня, харчуванням дітей, правильним проведенням ранкової гімнастики, фізкультурних занять і прогулянок. Організовує заходи по загартуванню дітей і бере участь в організації оздоровчих заходів. Веде щоденний облік дітей, відсутніх через хворобу, ізолює хворих дітей. Крім того, старша медсестра готує дітей до лікарських оглядів і сама бере участь в них, проводить зважування, антропометричні вимірювання дітей, здійснює профілактичні щеплення і виконує призначення лікаря.

 

     2) Медична сестра з дієтичного харчування

    Дієтсестра складає щоденне меню і стежить за якістю приготування їжі. Вона щодня бере пробу готових страв і закладає її на зберігання відповідно до діючи вимог. Стежить за виконанням графіка отримання їжі групами і проводить щоденний обхід груп, перевіряючи організацію харчування в групах.

 

 Молодший обслуговуючий персонал

    До молодшого обслуговуючого персоналу відносяться:

 • помічник вихователя;
 • кухар;
 • комірник;
 • праля;
 • прибиральниця;
 • робітник по будівлі та ін.

    Всі ці співробітники забезпечують безперебійну роботу дошкільного закладу, але тільки помічник вихователя працює безпосередньо з дітьми.

 

      1) Помічник вихователя

     Помічник вихователя (в повсякденному спілкуванні - просто няня) допомагає вихователю в організації освітньо-виховного процесу, і разом з вихователем відповідає за життя і здоров'я вихованців. Вона приносить з кухні їжу і роздає її, потім прибирає і миє посуд, готує воду для вмивання дітей, для полоскання рота; в старших групах організовує сервіровку дитячих столів. Допомагає вихователю  одягати, виводити дітей на прогулянку і заводити їх в групу, роздягати малюків перед тихою годиною й одягати після неї. Готує все необхідне для проведення гігієнічних процедур, бере участь в організації занять з навчання дітей. Також няня відповідає за чистоту в приміщеннях, два рази на день вона проводить вологе прибирання в групі. Відповідно до діючих вимог проводить санітарну обробку посуду, іграшок. Стежить за чистотою рушників, змінює їх по мірі забруднення, допомагає вихователю у проведенні гігієнічних процедур з дітьми. Один раз в 10 днів проводить зміну постільної білизни.

    

     До кого звернутися?

     До будь-якого співробітника дошкільного навчального закладу батьки можуть звернутися з питаннями і отримати кваліфіковану відповідь.

     Так, вихователь - методист може відповісти на питання, що стосуються організації дозвілля дітей вдома, розповісти про програми та методи роботи, які використовуються в дитячому саду, про те, що повинен знати і вміти малюк до певного віку, порадити, які книги та іграшки варто купувати малюкові.

     З вихователями можна обговорити деякі питання виховання:

 • Що зробити, щоб дитина прибирала іграшки?
 • Чим зайняти дитину під час підготовки до вечері?
 • Як обговорювати з дитиною прочитаний твір?
 • Які питання слід задавати дитині під час розглядання ілюстрацій у книзі? та ін.

      Практичний психолог проконсультує з приводу страхів, примх, впертості у дітей.

     Вчитель-логопед підкаже ефективні прийоми корекції мовлення.

     Помічник вихователя відповість на питання, що стосуються культурно-гігієнічних навичок, апетиту дитини, пояснить, коли і як проводиться провітрювання в групі.

     Всі співробітники дошкільного навчального закладу працюють у тісному контакті один з одним, створюючи найкращі умови для фізичного та психічного життя дитини.